กรรหาการค้า


      จัดจำหน่ายสินค้าทั้งปลีกและส่ง ซึ่งจดทะเบียนการค้าและพานิชย์ถูกต้องตามกฎหมาย มีสินค้ามากมายหลายอย่าง ทั้งเครื่องอุปโภค และบริโภค รวมถึงบริการจัดส่งสินค้า(ในกรณีซื้อส่ง) และรับจ้างบรรทุกสิ่งของ และจัดส่งถึงที่ด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่

        นอกจากนี้ กรรหาการค้า ยังเปิดให้บริการให้เช่าเครื่องจักรหนัก อาทิเช่น รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ รถไถ รถแบ็คโฮ รวมถึงรับจ้างงานโยธา ถมที่ ขุดบ่อ วางท่อ ฯลฯ และบริการออกแบบแปลนฟรี..!!


** เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ** 

คุณภาพมาก่อนราคา ความพึงพอใจของลูกค้า คืองานของเรา !