งานเกษตร - โยธา

กรรหาการค้า

         ให้บริการงานเกษตร งานโยธา หรืองานอื่นๆ ที่ลูกค้าต้องการ พร้อมดูแลออกแบบหน้างานโดยผู้ชำนาญงาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย 


    อาทิเช่น ไถเกลี่ย-ไถกลบดิน รื้อ-ถอนตอ ต้นยางพารา ต้นปาล์ม สับต้นปาล์ม       งานทางด้านโยธา อาทิเช่น ขุดบ่อ ขุดแนววางท่อ ถมที่ดิน ฯลฯ และรับออกแบบแปลนฟรี !!

          ซึ่งทั้งหมดให้บริการโดยผู้ชำนาญงานด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮขนาดเล็ก-ใหญ่ รถบรรทุกรถแบ็คโฮ รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 10 ล้อ และรถไถ     สนใจติดต่อคลิ๊กที่นี่